www.tijdelijkandersbestemmen.nl

suggested by Superuse Studios

Short description

Website voor Tijdelijk Anders Bestemmen: een nieuw ruimtelijk concept waar het flexibel omgaan met tijd en ruimte centraal staat.

Description

Tijdelijk Anders Bestemmen is een nieuw ruimtelijk concept. Centraal staat het flexibel omgaan met tijd en ruimte. Tijdelijk Anders Bestemmen is uitermate geschikt voor gebieden met veranderende functies, hoge dynamiek, klimaatadaptatie en gebieden in transitie. Bij tijdelijk bestemmen krijgt een gebied een nuttige functie maar blijft het op langere termijn beschikbaar voor toekomstige -vaak nog onzekere- functies. Tijdelijk Anders Bestemmen introduceert flexibiliteit die nodig is voor duurzame inrichting en duurzaam ruimtegebruik in Nederland. De initiatiefgroep TAB werkt vanaf 2012 aan de tweede generatie TAB. Dit doet TAB door vier onderwerpen uit te diepen:

– Maatschappelijke meerwaarde van het tijdelijk benutten van Rijksvastgoed, met de focus op tijdelijke energiewinning.

– Adaptief en betaalbaar deltamanagement, met als doel ruimte reserveren zonder te bevriezen.

– Tijdelijke natuur permanente winst voor mens en natuur.

– Daarnaast gaat TAB ook internationaal! Kennis over tijdelijk grondgebruik wordt verspreid en doorontwikkeld in het Europese project SEEDS in samenwerking met Noordzeelanden.

De initiatiefgroep Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB) bestaat uit Rijkswaterstaat, Deltares en InnovatieNetwerk, met een netwerk van publieke en private partijen daaromheen. Deze website maakt duidelijk wat er tot nu toe is ontwikkeld en wat staat te gebeuren in de toekomst.

Comments (0)

not logged in